Práca v Holandsku 

Platy v Holandsku sú, samozrejme, omnoho vyššie ako na Slovensku, ale o niečo nižšie ako napríklad v Nemecku. Zvyčajne sa uvádzajú v hrubom za rok, alebo za mesiac. Mzda je najčastejšie vyplácaná mesačne, alebo týždenne.


Minimálna mzda

Podľa zákona je každý zamestnanec oprávnený dostávať za svoju prácu prinajmenšom minimálnu mzdu. Jej výška je dvakrát ročne upravovaná a pomaly sa približuje úrovni 1500 eur za mesiac pre zamestnancov vo veku 23 a viac rokov. S nižším vekom sa postupne znižuje. Pre porovnanie, napríklad pracovníci vo veku 19 rokov majú nárok približne na polovicu minimálnej mzdy 23 ročných a starších.

Ak pracujete na skrátený úväzok, príslušne sa upraví aj výška minimálnej mzdy na ktorú máte nárok.

Okrem uvedeného má zamestnanec nárok aj na príspevok na dovolenku a to vo výške 8% z hrubého ročného platu. Obvykle sa tento príspevok vypláca jednorázovo v máji.


Pracovný čas

Holandsko má podobne ako Slovensko štandardný pracovný čas 40 hodín týždenne. Toto je aj maximum pre pracovníkov na nočných smenách, pričom všeobecne by priemerný pracovný týždeň nemal prekročiť 45 hodín.

Bežný je päťdňový pracovný týždeň, ale obľúbeným sa čím ďalej viac stáva tiež štvordňový pracovný týždeň, počas ktorého zamestnanec pracuje 10 hodín denne. Svojich 40 hodín si tak odpracuje za 4 dni a 3 dni má voľno.

Čo sa týka prestávok v práci, ak je pracovný deň dlhší ako 5 a pol hodiny musí zahŕňať aspoň 30 minútovú prestávku na odpočinok. V jednom pracovnom týždni musí mať zamestnanec aspoň jeden a pol dňa nepretržitého voľna.


Nárok na dovolenku

V Holandsku majú zamestnanci zo zákona nárok na dovolenku minimálne v trvaní štvornásobku počtu dní odpracovaných za týždeň. Najčastejšie to znamená 4 týždne, resp. 20 dní platenej dovolenky za rok. Vo firmách nie je výnimkou, že je počet dní dovolenky, na ktoré má zamestnanec nárok vyšší, zvyčajne o ďalších 4-5 dní. Ak pracujete u zamestnávateľa len časť roka, váš nárok na dovolenku sa primerane zníži.


Skúšobná doba

Dĺžka skúšobnej doby, ak sa uplatňuje, by mala byť uvedená v pracovnej zmluve. Pri pracovnom pomere, ktorý bude trvať menej ako dva roky môže byť najviac 1 mesiac, pri dlhších môže trvať aj 2 mesiace.


Registrácia pobytu

Praca v Holandsku - vlajka

Aj napriek tomu, že na prácu v Holandsku nepotrebujete pracovné povolenie, pokiaľ dĺžka vášho pobytu prekročí 3 mesiace vzniká vám povinnosť zaregistrovať sa na obecnom úrade v mieste pobytu. Potom by ste sa mali zaregistrovať aj na Imigračnom a naturalizačnom úrade – Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), kde je potrebné dokladovať účel pobytu a zdravotné poistenie.

Pre pobyt kratší ako 3 mesiace registrácia nie je potrebná. Rovnaké pravidlá platia aj pre občanov ostatných krajín EÚ a EHP.
Registrácia je bezplatná.

Pokiaľ ste legálne žili v Holandsku po dobu minimálne päť rokov nepretržite, máte právo požiadať o povolenie na trvalý pobyt pre občanov EÚ. Žiadosť o toto povolenie sa podáva na IND. Dĺžku pobytu je treba zdokladovať.
Za žiadosť o povolenie na trvalý pobyt je účtovaný poplatok.

Osobné registračné číslo – BSN

Ak je účelom vášho pobytu v Holandsku práca, budete potrebovať Osobné registračné číslo – Burger Service Nummer (BSN). Toto číslo zabezpečí vaše začlenenie do holandského daňového systému a do systému sociálneho poistenia. O BSN je potrebné požiadať na príslušnom daňovom úrade – Belastingdienst (Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leiden, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle). Stretnutie je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.

Ak budete pracovať ako zamestnanec, budete mať rovnaké postavenie ako zamestnanci s holandskou štátnou príslušnosťou.