Práca v Nemecku

 

V podstate pri hľadaní práce v Nemecku nie sme ničím obmedzení. Záleží len na tom, či naša kvalifikácia a úroveň znalosti nemeckého jazyka je v súlade s požiadavkami budúceho zamestnávateľa.


Platy v Nemecku podľa profesií


Aj v Nemecku platí, že ten kto pracuje hlavou zarobí omnoho viac ako ten, kto si na svoje živobytie zarába svojimi rukami.

  • V najnižšej časti rebríčka sa preto umiestňuje upratovačka, pracovníci na farme a v lesníctve, či umývač riadu, ktorí zarobia za mesiac približne 1500 eur.

  • Lepšie je na tom predavačka, recepčná v hoteli, či kuchár s asi 1600 eurami na mesiac. Podobne zarobí napríklad aj opatrovateľka alebo robotník.

  • Okolo 1700 eur zarobí vodič kamiónu, alebo autobusu, ale napríklad aj mäsiar.

  • Remeselnícke profesie ako maliar, inštalatér, či murár, ale aj pracovník v sklade, alebo čašník zarobia približne 1800 eur.

  • Okolo 2000 eur má potom napríklad zámočník, elektrikár, kúrenár, alebo zvárač.

  • Zdravotná sestra, alebo farmaceut zarobia okolo 2200 eur.

  • Ešte viac, asi 2500 eur za mesiac zarobí napríklad účtovník.

  • Mesačný zárobok vedúcich pracovníkov a IT odborníkov sa pohybuje okolo úrovne 3500 eur.

  • Manažéri a lekári mesačne zarobia od 4000 eur, s praxou a skúsenosťami omnoho viac.

Uvedené hodnoty sú samozrejme veľmi orientačné, pretože presná suma závisí viacerých faktorov, medzi ktoré patrí napríklad vzdelanie, prax, ale aj počet odpracovaných hodín.

Okrem dvanástich výplat za rok dostávajú niektorí zamestnanci (hlavne tí lepšie platení) aj „vianočný“ 13. plat.

Podobne ako na Slovensku, výška mzdy závisí aj od regiónu. Tak ako u nás v Bratislave sú najvyššie platy vo veľkých mestách, ako je Berlín, Hamburg, alebo Mníchov, kde je aj veľká ponuka voľných pracovných miest. Zo spolkových krajín tu patria napríklad Bádensko Württembersko, či Bavorsko, na juhu SRN. Nižšie mzdy sú napríklad v oblastiach bývalého východného Nemecka.

Súčasťou práce v SRN sú však aj pomerne vysoké dane a sociálne odvody, ktoré vysoké platy čiastočne redukujú. Pre Nemcov a cudzincov, ktorí v Nemecku žijú dlhodobo znamenajú tieto zrážky sociálne istoty. Pre človeka, ktorý tam prišiel pracovať len na určitý čas ale žiadnu výraznú výhodou nemajú. Len mu ukrajujú zo zarobených peňazí.


Sezónne práce v Nemecku

Sezónne práce sú asi najdostupnejšou formou zamestnania v Nemecku. Spravidla si nevyžadujú zvláštne vzdelanie a aj jazykové nároky sú nízke. Najčastejšie sa jedná o prácu v poľnohospodárstve. Sezónne práce je možné hľadať aj v cestovnom ruchu, stavebníctve, alebo v lese. Práca v Nemecku v poľnohospodárstve znamená predovšetkým zber ovocia a zeleniny.

Nakoľko sa sezónne práce vykonávajú len niekoľko mesiacov, alebo kratšie, je ich skôr možné nazývať brigády.


Kvalifikovaná práca v Nemecku

Práca v Nemecku - vlajka


Možnosť naozaj zaujímavého zárobku v zahraničí ponúka kvalifikovaná práca. Získať takúto prácu si však vyžaduje veľmi dobrú znalosť nemeckého jazyka a okrem toho vzdelanie a často aj prax v danej oblasti. Ak sa uchádzate o takéto zamestnanie, plusom sú referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa.


Pomocná sila v domácnosti s postihnutou osobou

Na rozdiel napríklad od sezónnych prác, ktoré je prakticky možné vykonávať len niekoľko mesiacov v roku (v sezóne), pracovať ako pomocná sila pri postihnutom členovi domácnosti je možné aj niekoľko rokov. Nejedná sa o opatrovanie, ale o vykonávanie pomocných prác v domácnosti. Táto práca sa vykonáva na plný úväzok.


Letné brigády pre študentov

Študenti slovenských vysokých škôl, alebo univerzít môžu počas letných prázdnin takisto pracovať v Nemecku. Cieľom u nich nemusí byť len zárobok, ale aj zlepšenie sa v nemeckom jazyku, alebo získanie profesijných kontaktov, použiteľných v budúcnosti.Zamestnanie v Nemecku a povinnosti


Treba si uvedomiť, že aj keď má občan Slovenskej republiky pri hľadaní práce rovnaké podmienky ako Nemec, stále je v Nemecku cudzincom a platia preňho zvláštne predpisy. Príkladom je povinnosť žiadať o povolenie na pobyt pri pobyte dlhšom ako 3 mesiace. Takisto sú rozdiely vo fungovaní daňového a sociálneho systému.Práca v Nemecku a nemecký jazyk


Ako bolo uvedené vyššie. V Nemecku môžete získať zamestnanie ako kvalifikovaná, aj ako nekvalifikovaná pracovná sila a od toho sa odvíjajú aj jazykové nároky, kladené na uchádzača. U kvalifikovanej práce je potrebné nemecký jazyk ovládať na veľmi dobrej úrovni, nekvalifikovaná práca (najčastejšie sezónne práce a brigády) si vyžaduje nižšiu úroveň zvládnutia jazyka.

Predovšetkým u sezónneho zamestnania, kde sa viac pracuje a len málo komunikuje, by nemal byť problém naučiť sa potrebné slovíčka a frázy pre konkrétnu prácu, ktorých nebýva príliš veľa. Je ale samozrejme potrebné mať zvládnuté aspoň základy nemčiny.