Práca v Rakúsku

 


Koľko si môžete zarobiť

Platy v Rakúsku sú výrazne vyššie ako na Slovensku, čo je zrejmé už len z porovnania minimálnej mzdy. Zatiaľčo u nás nedosahuje ani 500 eur, Rakúšania ju majú v mnohých odvetviach hospodárstva prekračuje hranicu 1200 eur za mesiac (určená je v kolektívnych zmluvách). A to nehovoríme o tom, že sa u nich štandardne vypláca aj trinásty a štrnásty plat.


Platy v Rakúsku podľa profesií

Tak ako na Slovensku, aj v Rakúsku platí, že čím si práca vyžaduje kvalitnejšie vzdelanie, väčšiu odbornosť a prax, tým je lepšie ohodnotená. Nasledujúci zoznam radí profesie od najmenej zarábajúcich až po tie nadštandardne platené.

  • Medzi profesie, v ktorých platy patria v Rakúsku medzi najnižšie sú, samozrejme, tie, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje žiadna, alebo len minimálna kvalifikácia. Možno tu zaradiť napríklad chyžnú v hoteli.Chyžná zarába v Rakúsku okolo 1200 až 1300 eur. Pre porovnanie na Slovensku by zarobila z tejto sumy približne tretinu.

  • O niečo lepšie sú platené napríklad profesie kuchár, čašník/servírka, predavačka, pracovník v sklade, či recepčná. Ich platy sa pohybujú približne od 1300 eur vyššie.

  • Viac ako 1500 eur mesačne dostáva v Rakúsku napríklad za svoju prácu vodič, sekretárka, pekár, mäsiar, alebo z remeselníckych profesií napríklad maliar.

  • Plat okolo 2000 eur má napríklad elektrikár, zvárač, automechanik, tesár, alebo murár. Rovnako, alebo ešte o niečo viac zarobí napr. zdravotná sestra, účtovník, či správca počítačovej siete.

  • Od 2500 eur vyššie zarobí programátor, farmaceut, fyzioterapeut, ale aj kontrolór.

  • Ešte vyššie príjmy (nad 3000 eur) majú lekári, právnici, manažéri a ďalší špičkoví odborníci.

Hodnoty sú samozrejme len veľmi orientačné, pretože mzda u dvoch zamestnancov v rovnakej profesii sa môže výrazne líšiť. Výška odmeny u konkrétneho zamestnanca totiž zohľadňuje viacero faktorov, medzi ktoré patrí napríklad doba praxe či úroveň vzdelania. U profesie učiteľ aj má napríklad na výšku mzdy vplyv aj stupeň školy, na ktorej učí. Väčšina zo spomenutých čísel predstavuje spodnú hranicu zárobku, ktorý môže, v závislosti od spomenutých faktorov byť v konečnom dôsledku aj o viac ako polovicu vyšší.

Z uvedeného je jasné, že sa nedá presne určiť koľkonásobne sú platy u našich juhozápadných susedov vyššie ako na Slovensku. Vo všeobecnosti by sa však dalo povedať, že v Rakúsku sú mzdy oproti Slovensku približne dvoj až trojnásobne, niekde dokonca štvornásobne vyššie.

Rozdiel v platoch môže byť ešte väčší

Nepochybnou výhodou, čo sa týka zárobku je pre rakúskych zamestnancov 13. a 14.  plat. Na Slovensku sú koncoročné odmeny, prípadne 13. plat skôr výnimkou, v Rakúsku je to štandard. Vďaka nemu pri mesačnej mzde 1200 eur tak zamestnanec ročne zarobí 16800 eur (14 x 1200 eur). Ak to rozpočítame na 12 mesiacov vyjde nám reálny príjem 1400 eur za mesiac, čo je o celú pätinu viac, v porovnaní so stavom, keď by trinásty a štrnásty plat nebol vyplácaný.

Výslednú mzdu môžu navýšiť aj rôzne príplatky a odmeny i benefity nefinančného charakteru. Plusom je určite aj o týždeň dlhšia platená dovolenka, na ktorú majú rakúski zamestnanci zo zákona nárok.
Ak by ste si počas nej našli niekde brigádu, zarobili by ste si ďalšie peniaze naviac. Ani s prácou to ale netreba preháňať :).

Možnosti práce v Rakúsku

Ako už bolo povedané, Slováci sa môžu v Rakúsku uchádzať prakticky o akékoľvek zamestnanie. Po niektorých profesiách je však dopyt väčší, po iných menší. Najjednoduchšie sa dostanete k takej práci u ktorej je dopyt po pracovníkoch vysoký, ale o prácu sa uchádza málo záujemcov.


Opatrovanie – práca pre ženy aj pre mužov

Dopyt po opatrovateľkách bol stále vysoký a bude aj naďalej vďaka tomu, že sa ľudia dožívajú čím ďalej vyššieho veku a to nie vždy pri plnom zdraví. Aj keď sa jedná o kvalifikovanú prácu, získať potrebné vzdelanie nie je až tak náročné. Táto profesia je obľúbená predovšetkým u žien, ale uplatnenie si tu nájdu aj muži.


Nekvalifikovaná práca

O prácu nevyžadujúcu si žiadnu, resp. len nízku kvalifikáciu je zo strany uchádzačov omnoho vyšší záujem. Je to aj preto, že kvalifikovaní pracovníci mali už pred zrušením pracovného povolenia zjednodušený prístup na rakúsky pracovní trh. Keď chceli v Rakúsku pracovať, mohli tak preto urobiť už skôr. Výnimkou sú tzv. chránené profesie, pre ktoré bolo takmer nemožné získať pracovné povolenie.

Aj keď je možné nájsť prácu aj bez jazykových znalostí, väčšinou je vyžadovaná aspoň minimálna komunikatívna znalosť nemčiny. Takúto úroveň nemusí byť problém získať v priebehu niekoľkých mesiacov či už absolvovaním jazykového kurzu, alebo za pomoci niektorej z učebníc nemčiny pre samoukov.

Medzi oblasti, v ktorých sú kladené minimálne požiadavky na odbornosť patrí napríklad práca v skladoch, vo výrobných podnikochupratovanie a podobne.

Široké možnosti nájsť si zamestnanie bez zvláštnych znalostí a s minimálnym jazykovým vybavením poskytujú sezónne práce.


Brigády a sezónne práce

Brigádovať v Rakúsku je možné predovšetkým pri sezónnych prácach. V poľnohospodárstve (zber ovocia a zeleniny), v cestovnom ruchu (hlavne práca v hoteloch a reštauráciách) a tiež v lesnom hospodárstve. Aj keď ide vo väčšine prípadov o sezónnu záležitosť, predovšetkým v cestovnom ruchu nakoniec nemusí ísť len o brigádu, ale aj o dlhodobejšiu prácu. Napríklad budete pracovať v horskom hoteli počas letnej aj zimnej sezóny a voľno budete mať len pár mesiacov medzi sezónami. V mestách vás môže reštaurácia alebo hotela zamestnať dokonca na celý rok.

Keď chcete brigádovať v poľnohospodárstve pri zbere, nemusíte sa obmedzovať len na Rakúsko. Môžete zájsť o niečo ďalej, do Talianska a v Južnom Tirolsku napríklad zbierať jablká v niektorom z mnohých ovocných sadov. Hovorí sa tam okrem taliančiny po nemecky.

Aj keď sú letné brigády zaujímavé hlavne pre študentov, využiť túto možnosť zamestnania môže hocikto.

Okrem uvedených oblastí je možné pracovať na čiastočný úväzok aj inde. Napríklad ako pomocná sila v kancelárii, ako upratovačka, či roznášať letáky do schránok.


Odborná práca

Odborníci sú v Rakúsku veľmi dobre platení.

Dopyt je napríklad po remeselníkoch (stolár, elektrikár, tesár, zámočník, inštalatér, maliar, atď.). Ak je vaša nemčina dobrá, môžete sa zamestnať priamo pre rakúskeho zamestnávateľa. Ak jazykovo zdatní nie ste, môžete sa pridať ku skupine slovenských remeselníkov. Komunikovať s klientom bude niekto iný a vy si len budete robiť svoju robotu.

Pokiaľ ide o iné odborné profesie, na obsadenie voľných pracovných miest sú kladená vyššie nároky. Nevyhnutným predpokladom pre získanie takejto práce je okrem potrebného vzdelania samozrejme nemčina, a často aj prax v odbore.


Nemecký jazyk

U niektorých profesií môže postačovať zvládnutie nemeckého jazyka na bežnej komunikatívnej úrovni (u niektorých profesií, napr. programátor môže byť dokonca dôležitejší anglický jazyk), iné si vyžadujú vysokú úroveň, so zvládnutím odbornej terminológie. Potrebná úroveň vždy závisí od požiadaviek konkrétneho zamestnávateľa Ak ide o voľné pracovné miesta, o ktoré je veľký záujem, je vždy výhodou byť lepší, ako sú minimálne požiadavky.


Vzdelanie

Pri reakcii na pracovné ponuky v Rakúsku na obsadenie kvalifikovaných pozícií je vzdelanie veľmi dôležité. Samozrejmosťou je mať potvrdenie o vzdelaní oficiálne preložené do nemeckého jazyka.

Kvôli odlišnostiam vo vzdelávacom systéme je dôležité takisto uznanie kvalifikácie (diplomov, resp. vysvedčení), teda či je úroveň vzdelania získaného na Slovensku adekvátna rakúskej úrovni.

Otázkami uznávania vzdelania sa zaoberajú National Academic Recognition Information Centres (NARIC).

Prax

Niektoré odborné pracovné ponuky v Rakúsku môžu byť určené, prípadne dostupné aj pre absolventov, častejšie sú ale vyžadované skúsenosti v odbore. Je preto dobré mať referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov.

Výhodu a väčšiu šancu na získanie práce máte, ak je o vašu kvalifikáciu zo strany rakúskych zamestnávateľov veľký záujem. Ten je napríklad o odborníkov v IT (programátori, analytici, systémový inžinieri a pod.), ale aj o zdravotníkov (lekári, ošetrovateľky atď.).


Ako sa uchádzať o zamestnanie

Ak ste už našli pracovnú ponuku o ktorú máte záujem, na uvedený kontakt by ste mali poslať svoj životopis a motivačný list, napísaný samozrejme v nemeckom jazyku.
Prílohou môžu byť podľa požiadaviek zamestnávateľa aj oficiálne nemecké preklady potvrdení o vašom vzdelaní, prípadne iné dokumenty. Mali by ste byť pripravení na to, že pracovné pohovory môžu prebiehať vo viacerých kolách a od podania žiadosti o zamestnanie po jeho získanie môže prejsť niekoľko týždňov, dokonca aj mesiacov. Všetko, samozrejme, závisí od typu pozície, o ktorú sa budete uchádzať.


Vaše povinnosti, ak chcete v Rakúsku pracovať

Na vstup do krajiny ani na pobyt nepotrebujú občania Slovenskej republiky víza a ani povolenie. Podmienkou pre stály pobyt je však finančná sebestačnosť, preukázanie sa potvrdením o zamestnaní, prípadne dôkaz schopnosti získať zamestnanie do pol roka. Táto podmienka slúži na zamedzenie zneužívania sociálneho systému. Povinné je mať zdravotné poistenie.


Prihlásenie sa na pobyt

Máte zabezpečené zamestnanie v Rakúsku? Ak neplánujete bývať na Slovensku a za prácou za hranice len dochádzať, nevyhnete sa povinnosti prihlásiť adresu miesta svojho pobytu. Prihlásiť sa musíte na oddelení evidencie občanov na polícii, obecnom, alebo obvodnom úrade do 3 dní od trvalého usadenia sa. Prihlasuje sa odovzdaním prihlasovacieho lístka – Meldezettel. Do 3 dní treba nahlásiť každú zmenu bydliska. Za tento úkon sa platí.

Po prihlásení vám bude pridelené osobné registračné číslo. Nájdete ho na vašom potvrdení o registrácii – Meldebestätigung.

Pracovná zmluva

Pri nástupe do zamestnania sa rovnako ako na Slovensku uzatvára pracovná zmluva. Zvláštnosťou ale je, že v Rakúsku nemusí mať iba písomnú formu, ale môže byť uzatvorená aj ústne. V takom prípade ale musí vystaviť zamestnávateľ zamestnancovi pracovnú kartu.