Všeobecné obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia

1.1. TAN, Krásnohorská 1, Bratislava, 85107.

Pri registrácii na webovej stránke by mal klient uvádzať pravdivé údaje. Klient berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia prevádzkovateľa, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.4. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri poskytovaní služby. 

4. Reklamácia


4.1 V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@tan.sk.

Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

5. Dodanie služieb
5.1. Dodanie služby je okamžité. Sprístupnením všetkých pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov na neobmedzenú dobu.

5.2. Užívateľ získava výhody akými sú sprístupnenie všetkých pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov.

6. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookies

6.1. Klient súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač.