Všeobecné obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia

1.1. TAN, Krásnohorská 1, Bratislava, 85107, IČO: 46973214, DIČ: 1078137060. Pri registrácii na webovej stránke by mal klient uvádzať pravdivé údaje. Klient berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia prevádzkovateľa, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.2. Webové rozhranie portálu obsahuje informácie o službe, a to vrátane uvedenia ceny. Ceny služby sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. 

2.3. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom vzniká doručením registračnej sms. 

2.4. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri poskytovaní služby. 

3. Cena služieb a platobné podmienky
3.1. Cena služby je štrnásť eur jednorazovo na neobmedzenú dobu. Cenu služby klient uhradí predávajúcemu prostredníctvom sms.

4. Reklamácia
4.1 V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese austriaworkers@centrum.sk.

Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

5. Dodanie služieb
5.1. Dodanie služby je okamžité. Sprístupnením všetkých pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov na neobmedzenú dobu.

5.2. Aktiváciou služby užívateľ získava výhody akými sú sprístupnenie všetkých pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov.

6. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookies

6.1. Klient súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač.